Prof. Dr. Czuriga István – Szakmai önéletrajz

Prof. Dr. Czuriga István – Szakmai önéletrajz 2018-05-31T12:24:22+00:00

Szakmai pályafutás

Prof. Dr. Czuriga István a Cardiomedic megálmodója és alapítója. Orvosi tevékenysége felülmúlhatatlan, betegeivel egyedülálló kapcsolatot ápolt. Kardiológiai munkáját folytatva emléke előtt tisztelgünk.

Prof. Dr. Czuriga István orvosi diplomáját 1975-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte „Summa cum laude” minősítéssel. Szakmai pályafutását a Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Klinikáján, mint tudományos ösztöndíjas gyakornok kezdte, majd az időközben átalakult Szív- és Tüdőgyógyászati-, és Kardiológiai Klinikán osztályvezető egyetemi tanársegédként, adjunktusként, docensként ill. c. egyetemi tanárként dolgozott.

Klinikai munkája során érdeklődésének középpontjában a koszorúér betegség diagnosztikája és kezelése (több mint 10.000 szívkatéteres vizsgálatot végzett), a szívinfarktus utáni szekunder prevenció, valamint a szívelégtelenség diagnosztikája és kezelése állt. Számos nagy nemzetközi klinikai tanulmányban vett részt ezen témákban vizsgálóként, ill. vizsgálatvezetőként.

2009-ben a Pécsi Tudományegyetemre kinevezték c. professzornak, ahol részt vett a Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Tanszék kialakításában, ill. vezetésében, valamint a graduális-, posztgraduális oktatásban és szakvizsgáztatásban.

2010-ben a Debreceni Egyetem is címzetes egyetemi tanári kinevezéssel ismerte el szakmai tevékenységét.

1983-tól három évtizeden át töltötte be a Hajdú-Bihar megyei kardiológus szakfelügyelő főorvosi tisztséget.

1984-ben szakmai vezetése mellett megszervezték Debrecen város járóbeteg kardiológiai szakellátását és a szívbeteg-gondozást, létrehozva egy korszerű, országosan is elismert Járóbeteg Kardiológiai Intézetet.

Tüdőgyógyász, kardiológus és kardiológiai rehabilitációs szakorvosi vizsgát, valamint hipertonológus, lipidológus képesítést és 2-es szintű echocardiográfiás licensz vizsgát szerzett meg.

2000-ben megkapta az Európai Kardiológus Társaság „European Cardiologist” diplomáját, 2002-ben pedig az Európai Hipertónia Társaság „European Hypertension Specialist” diplomáját.

PhD értekezését a béta-blokkolók klinikai alkalmazásáról írta.

Több alkalommal járt Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben szakmai tanulmányutakon tudományos ösztöndíjasként.

Tudományos társasági tagságok, funkciók

Számos hazai és külföldi tudományos testületnek volt tagja, illetve vezetőségi-, elnökségi tagja. 15 évet töltött a Magyar Kardiológusok Társasága Elnökségében, ezt követően annak Tanácsadó Testületében. A Társaság több munkacsoportjának munkájában vett részt, ill. volt vezetőségi tag (Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs-, Szívelégtelenség-, Kardiopulmonális Munkacsoportok). Tagja volt a Magyar Atherosclerosis Társaságnak és a Magyar Hipertónia Társaságnak.

Több mint 10 éven át vett részt a Kardiológiai Szakmai Kollégium munkájában, éveken át annak titkáraként, valamint a Szakmai Irányelv Bizottság elnökeként.

Tagja volt az Európai Kardiológus Társaságnak (European Society of Cardiology /ESC/), az Európai Szívelégtelenség Társaságnak (European Heart Failure Association /EHFA/) és az Európai Prevenciós és Rehabilitációs Társaságnak (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation /EACPR/). 2000-ben elnyerte az Európai Kardiológus Társaság Fellow (FESC) címét. Évtizedekig tagja volt az Amerikai Szív Társaságnak (American Heart Association /AHA/), mint Professional Member.

Mind a Debreceni Egyetem, mind a Pécsi Tudományegyetem címzetes professzora volt.

Publikációs tevékenység

Több hazai szakmai folyóiratnak (Orvosi Hetilap, Cardiologia Hungarica, Magyar Belorvosi Archívum, Háziorvos Továbbképző Szemle, Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció, Hypertonia és Nephrologia), valamint külföldi folyóirat magyar kiadásának (Current Atherosclerosis Report, JAMA, Journal of American College of Cardiology, Recent Studies) volt szerkesztőbizottsági tagja, ill. főszerkesztője.

Eddigi publikációs munkáját 7 önálló könyv és több mint 50 könyvfejezet megírása, lektorálása és szerkesztése, valamint több mint 250 hazai és külföldi közlemény és több mint 100 idézhető absztrakt fémjelzi.

Tudományos publikációi összesített impakt faktora 68,684, idézettsége 4463, Hirsch-indexe 13.

Kitüntetések

Szakmai munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült:

1989. Az egészségügy kiváló dolgozója
1998-2016. 6 alkalommal a Magyar Kardiológusok Társaságának Pro Societate díját kapta
2003-2007. 3 alkalommal Medicina Nívódíjat kapott
2003-2013. 3 alkalommal Markusovszky Lajos Díjat kapott
2011. Füzesabony város díszpolgára díj
2012. Emberi Erőforrás Miniszteri kitüntetés
2013. A Debreceni Egyetem Publikációs Díja
2013. Kenézy-díj
2014. Magyar Kardiológusok Társaságának Ezüstérme
2016. Markusovszky Emlékérem kitüntetés